Státní rozpočet na rok 2018

Chceme přidat důchodcům a dalším slušným, řádným a potřebným lidem – a zároveň odmítáme podporovat parazitující. Jménem našeho hnutí SPD jsem se ve Sněmovně vyjádřil k návrhu státního rozpočtu na rok 2018, což je zásadní zákon, který finančně ovlivní na celý rok všechny občany ČR. Podívejte se na video. A prosím SDÍLEJTE.
Budu mluvit jako laik, který uvažuje selským rozumem, přičemž mám dvacetiletou manažerskou zkušenost z nadnárodní firmy. Z obecného pohledu se asi všichni shodneme, že ačkoli ministerstvo financí počítá s nárůstem příjmů, tak současně plánuje hodně vysoký schodek 50 miliard korun. Zatímco loni vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) o 2,4 procenta, pro letošní rok odhaduje ministerstvo financí 4,1 procenta – to je dost vysoký nárůst a je zřejmé, že se tu odehrává účetní marketingový tah, kdy nám za rok vláda sdělí, že se jí podařilo snížit schodek rozpočtu o nějaké ty miliardy, které si ovšem zakomponovala jako rezervu do rozpočtu už dnes. Mít rezervy je fajn, ale je dobré o tom i vědět.
Pokud jde o rizika na straně příjmů, bylo by dobré mít na mysli situaci v Evropě i u nás. Milovníkům eurozóny připomínám, že krize v Řecku ještě neskončila, jen byla utlumena, a příští rok bude euro a ekonomiku Evropy obecně ohrožovat krize ve Španělsku. Španělské banky přežily poslední krizi jen díky záchraně Evropy. Evropská centrální banka (ECB) přitom jasně potvrdila, že jihoevropský dluh vlád a bank není vyřešen: žádá totiž evropské banky, aby si daly stranou peníze jako rezervu na nesplácené úvěry. Moc se o tom nemluví, ale objem špatných úvěrů v bankách eurozóny se už blíží bilionu eur.
Teoreticky může Evropě jako důsledek situace ve Španělsku hrozit další dluhopisová krize, tedy prudký růst úrokových sazeb zejména v periferních zemích a regionech, které čelí riziku odštěpení určitého území – tady mám na mysli Skotsko, Valonsko, Korsiku, Tyrolsko, ale také regiony, o kterých se u nás málo mluví, jako jsou Faerské ostrovy nebo Sardinie atd.
Tam všude se pro příští měsíce plánují referenda a akce za samostatnost. Zdejším pseudodemokratům jen připomenu, že hrozby ekonomických a politických krizí Evropu nejsou dílem demokracie, tedy toho, že lidé si přejí rozhodovat svobodně a demokraticky sami o sobě. Krize jsou důsledkem pohrdání a ignorování demokracie ze strany elit. Tak jako u nás blok pana Kalouska se na jedné straně demokracií ohání, ale na straně druhé zároveň demokracií a občany zvysoka pohrdají.
Nedemokratický diktát Evropské unie i jednotlivých zemí není jen politický problém, ale také ekonomický, protože nepopiratelně poškozuje ekonomiky vlastních zemí a je rizikem, se kterým prostě musíme počítat.
Dovolte mi se vrátit k účelnosti rozpočtu – ďábel je totiž ukryt v detailu.
Asi by stálo za to, aby nám tady přednesli alespoň stručnou analýzu plýtvání a rozkrádání veřejných peněz zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Obzvláště novým kolegům ve Sněmovně vřele doporučuji číst občas zprávy NKÚ. Nečtěte je ovšem před spaním, jelikož pak neusnete nebo budete mít divoké sny.
Pojďme ale dále. Zcela nepochybně se nám tu poslanci z exvládní koalice pochlubí, jak zvýšili příjmy. Faktem ovšem je, že v prvé řadě už léta kontinuálně rostou náklady na výběr daní.
Dám jako příklad malou perličku – kontroloři NKÚ se zaměřili i na dva projekty dohromady za 68 milionů korun, které měly zlepšit a zefektivnit fungování Celní správy ČR a ušetřit. Mimo jiné měly snížit počet systemizovaných míst. Celní správě se za 68 milionů korun podařilo oproti předpokládaným 403 snížit počet zaměstnaců o pozoruhodných 13 civilních zaměstnanců. Ano, slyšíte dobře, místo 403 pouze 13. A byly to projekty za 68 milionů korun.
Ve jménu úspor s ovšem vyhazují peníze všude kam se podíváme – nedávno média informovala o dalším nálezu NKÚ. Na posílení meziobecní spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra rozdělily Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun. (nečíst – převážně z evropských peněz – ale to není podstatné)
Drtivá většina z této částky, 586 milionů korun, šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, a výsledkem byly – teď cituji NKÚ: „Analýzy či shrnutí stávajícího stavu a nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají“. Konec citátu NKÚ. Tedy laicky řečeno, přes půlmiliardy jsme vyhodili oknem za slohová cvičení agentur přisátých na grantové programy bez jakéhokoli efektu pro veřejnou správu.
Tohle téma mne logicky přivádí k našemu neziskovému sektoru – odhadem na něj plyne prý 10 miliard korun ročně, ale přesné číslo se nedozvíme, protože výdaje jsou rozprostřeny ve vícero ministerstvech, a jdou i přes mnoho nejrůznějších institucí. Skrývá se po nimi jak velmi potřebná pomoc starým a bezmocným lidem nebo ohroženým dětem, tak samozřejmě i protinárodní politická propaganda.
K mému překvapení financování propagandy šlo tak daleko, že například novináři okolo aktivisty Jakuba Patočky z Deníku referendum byli placeni jako fiktivní poradci buď Úřadem vlády nebo třeba pan Patočka z peněz České pošty. To je zcela nepřijatelné zacházení s veřejnými prostředky a zodpovědnost nese vláda.
Není tajemstvím, že naše hnutí SPD žádá ukončení jakéhokoli veřejného financování neziskových organizací s politickým programem.
V období mezi lety 2007 až 2015 z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) – bohužel aktuální čísla nemáme přes veškerou snahu k dispozici – odešlo na různé projekty neziskových organizací v oblasti podpory integrace přistěhovalců téměř sto milionů korun. V roce 2015 odsálo z rozpočtu MPSV asi třicet neziskovek s politickým programem více než 19 milionů korun. Například Centru pro integraci cizinců se daří tak dobře, že si platilo i reklamu na Google a po celé ČR existuje 7 poboček, kde pracuje cca 50 zaměstnanců a samozřejmě drtivá většina veřejných dotací jde na mzdy a honoráře.
Nemá smyslu tady vše vyjmenovávat – samozřejmě desítky milionů tzv. neziskovkám na migranty dává i Ministerstvo vnitra, dalším zdrojem penězovodů je i Ministerstvo kultury.Tato ministerstva spadala v posledním období pod ČSSD a KDU-ČSL.
Pokud tady někdo neustále argumentuje, že tu prý máme pouze 12 uprchlíků (což je samozřejmě nesmysl), tak mi hlava nebere, kam a proč mizí stamiliony na jejich podporu.
A rád bych slyšel od zde přítomných poslanců z bývalé vlády hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, jelikož je to ještě jimi sestavený rozpočet, kolik přesně půjde z rozpočtu dle jejich návrhu například na podporu migrace a v jakých kolonkách se ty peníze skrývají a kdo má být jejich konečným příjemcem. Protože my už víme, že žádní uprchlíci ty peníze, nedostanou, ale parazitují na nich minimálně desítky ziskovek a stovky ziskovkářů. To je ten správný název pro tzv. neziskovky.
Z toho, co už teď vidíme, je například jasné, že v boji o migranty nejde vůbec o žádné uprchlíky, ale o pohodlný příjem spřízněných skupin z veřejného penězovodu.
A abych tohle téma uzavřel – z rozpočtu samozřejmě ukrajují další tisíce „chytráků“ – ať už předraženými nákupy techniky nebo služeb nebo financováním zbytečných aktivit, které si vymýšlí pro obce nebo instituce nejrůznější agentury žijící z dotací.
Dámy a pánové, obecně nás těší, že rozpočet zvyšuje příjmy státních zaměstnanců, přidává důchodcům a dalším. To vše je fajn a má to naši podporu. My v našem hnutí SPD vždy budeme podporovat slušné a řádné občany, budeme chtít přidávat důchodcům, učitelům, záchranářům, zdravotně postiženým spoluobčanům, pracujícím rodinám, živnostníkům a dalším potřebným, kteří si pomoc zaslouží. A vždy budeme odpůrci podpory parazitujícím, tedy těm, kteří jsou práceschopní, avšak dlouhodobě odmítají pracovat.
Při debatě o rozpočtu opět připomínám, že debata se musí vést nejen o tom kolik, ale také jak. Těch peněz pro babičky nebo chudé rodiny s dětmi mohlo být na sto procent daleko více, kdyby se nehorázně neplýtvalo, nekradlo a nerozdávalo spřízněným partám.
Ten schodek rozpočtu mohl být daleko nižší, kdybychom si dali tu práci a začali auditovat výdaje jednotlivých ministerstev, jednotlivých státních institucí i všech organizací, které dostávají peníze ze státního rozpočtu.
Samotný schodek nemusí být vždycky jako negativum, například v případě, že peníze, které si vláda vypůjčuje, použije jako investici, která se zemi a státní kase vrátí. Taková vize je ale dosavadním vládám cizí.
Bohužel státní rozpočet na rok 2018 nevykazuje nějaké výrazné známky investice do něčeho, co by zemi přineslo zisk. Naopak kauza lithium nám ukázala, že tu běžel opačný trend – zemi zase ochudit a okrást.
Pochopitelně pro některé politiky je uplácení takzvaného neziskového sektoru výhodné – je úzce propojen s médii i některými umělci a platit si vlastní PR ze státního je skutečně „kauf za všechny“ – pardon, za naše peníze.
A když jsme u kaufu za velké peníze, připomeňme vykoupení vepřína v Letech u Písku za víc než půl miliardy korun, které má na svědomí vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Přičemž plány mají stát další stamiliony – a na co – to netuším, protože za více než 21 milionů korun v místě sběrného a pracovního tábora už památník stojí. Přitom na drtivé většině míst, kde byly nacistické koncentrační tábory, kterých bylo jen na našem území okolo čtyřiceti, nestojí často ani pamětní destička za pětistovku.
Přičemž jediný stavebně dochovaný nacistický koncentrační tábor v Brněnci u Svitav chátrá desítky let bez jakékoli pomoci.
Dámy a pánové, vážení hosté, je nám líto že se vládě nepodařilo snížit razantněji schodek – přestože máme i čekáme vyšší příjmy. Je nám líto, že se exvládě v návrhu nepovedlo více zvýšit důchody – výdaje na valorizaci budou v roce 2018 činit 16,6 miliardy Kč. To je bolestně málo, když vidíme, jak nám opravdu ve všech rezortech utíkají stamiliony až miliardy.
Opakovaně tady připomínáme, že i samotný princip valorizace o procenta je do nebe volající nespravedlnost, protože tomu, kdo má například 6000 se důchod zvedne o 240 korun, a tomu kdo má 20 000 se zvedne o 800 Kč. Naše hnutí SPD proto prosazuje, aby valorizace probíhala vždy všem stejnou částkou, nikoliv stejným procentem.
A dámy a pánové, i ten největší ignorant snad vnímá, že peníze navíc potřebuje více ten, kdo musí vyžít s pár tisíci než ten, kdo jich má dvacet.
Navzdory všem těmto našim výhradám, a máme jich ještě mnohem více, budeme ale v první čtení hlasovat PRO, jelikož nechceme rozpočtové provizorium. A budeme zároveň ve Sněmovně pracovat na tom, abychom prosadili změny. Jak se postavíme k závěrečnému hlasování o rozpočtu bude v SPD ještě předmětem diskuse.
Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí.
Mluvte prosím také s našimi staršími spoluobčany, se seniory, vysvětlujte jim názory našeho hnutí SPD, protože starší lidé často nemají internet, a bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím.
Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám daří.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.